• Camp de producció d'alfals
 • Recepció d'alfals a la fàbrica, valoració i presa de mostres
 • Anàlisi i control de qualitat de les recepcions de producte
 • Classificació de l’esplanada, per qualitats i paràmetres fisicoquímics, per tal de maximitzar la qualitat del producte acabat
 • Alimentació de línia i inici del procés productiu
 • Forn de biomassa utilitzat per a la deshidratació del farratge
 • Tromel utilitzat per l’ assecatge del producte
 • Monitorització i control exhaustiu de tot el procés productiu a fàbrica
 • Sistema de refredament del producte i alimentació de premses
 • Procés d’empacat (format fleje)
 • Procés d’empacat (diferents formats de paca)
 • Preparació i expedició. Podem fer arribar el producte per tot el món
Comparteix