• IberPaca Raigràs

IberPaca Raigràs

Raigràs deshidratat de fibra llarga amb un alt contingut proteic i energètic.


Format

Fibra llarga

Presentació

Bales de 350 kg amb fleix.

Bales de 700 kg amb corda.

Bales de 700 kg amb filferro.

Bales de 28 kg amb filferro.

 

Alimentació 

Bestiar oví, caprí i boví i equí. Mescles per UNIFEED/TMR.


Comparteix a