• IberPaca Palla picada

IberPaca Palla picada

Palla tractada higiènicament procedent de blat i/o ordi


Format

Fibra curta

 

Presentació

Bales de 280 kg amb fleix.

Bales de 500 kg amb corda.

Bales de 500 kg amb filferro.

Alimentació 

Bestiar oví, caprí, boví i equí.Mescles per UNIFEED/TMR.


Comparteix a