• IberPaca Festuca

IberPaca Festuca

Festuca deshidratat de fibra llarga de color verd clar. Apreciada per la seva digestibilitat i palatabilitat.


Format

Fibra llarga

Presentació

Bales de 300 kg amb fleix.

Bales de 600 kg amb corda.

Bales de 600 kg amb filferro.

Bales de 35 kg amb filferro.

 

Alimentació

Bestiar oví, caprí i boví,bestiar equí i camells, mescles per UNIFEED/TMR.


Comparteix a