• Facturació
  220
  milions d'€ de facturació
 • Comunitats
  7
  Comunitats Autònomes
 • Centres
  7
  centres de treball
 • Cooperatives
  118
  cooperatives sòcies
 • Producció
  50.000
  hectàrees de producció
 • Assegurances
  31
  milions d'€ primes assegurades
 • Fruita
  130.000
  tones de fruita
 • Fitos
  15
  milions d'€ amb fitosanitaris
 • Cereals
  300.000
  tones de cereals
 • Adobs
  100.000
  tones d'adobs
 • Pinso
  160.000
  tones de pinso
 • Alfals
  135.000
  tones d'alfals
 • Gasoil
  27.000
  tones de gasoil
 • Oli
  1.000
  tones d'oli
 • Famílies
  12.000
  famílies
 • Llavors
  6
  tones de llavors